Marcussen & Company er specialister i konflikter.
Vi hjælper mennesker og organisationer med at få det bedste
ud af interaktionen mellem mennesker.Konfliktnavigatør


Konfliktnavigatør byg


Kurser & Foredrag


Arbejdspladsen

Konfliktmægling

Media

Kontakt

Om

Referencer


Styrk relationen.
Skab noget bedre.
Sammen!


Kontakt

+45 31 33 29 29

kontakt@marcussen-co.dk
OM

Marcussen & Company har eksisteret siden 2007. Nerven i virksomheden er konfliktmægling, konfliktens anatomi og i de menneskelige mekanismer, der driver os i konflikt.


Konfliktmæglere og konsulenter

Vores konfliktmæglere og proceskonsulenter håndterer alle typer af konflikter for organisationer og privatpersoner - lige fra medarbejderkonflikter og erhvervssager, til nabokonflikter og familiestridigheder og videre til drab, vold, røveri.

Vi mægler i hele landet og er flydende til dansk, norsk, engelsk, tysk og spansk. Vores konfliktmæglere er trænet i at arbejde med tolke på sprog som arabisk, tyrkisk og swahili samt med døvetolke.Mie Marcussen

Cand.merc.jur. Mie Marcussen

Konfliktmægler / forfatter / foredragsholder / underviser

Mie Marcussen er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Siden 2001 har hun mæglet og forhandlet mere end 1000 konflikter for organisationer og privatpersoner. Det har handlet om alt fra byggeri, nabostridigheder og erhvervssager til medarbejderkonflikter, familiesager og volds- og drabssager.

Mie underviser, holder oplæg og foredrag i kommuner, private virksomheder og organisationer. Hun har også etableret uddannelsen til konfliktnavigatør, der specialiserer ledere og medarbejdere i at forebygge og håndtere konflikter.

Mie Marcussen er cand.merc.jur. med speciale i personalejura og arbejdssociologi og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. I 2014 udkom bogen "Mellem Os - ABC til konflikt" fra Frydenlund, som hun er medforfatter til. Derudover er Mie vært på DR programmet "I krig med naboen".

Af tillidshverv er Mie Marcussen næstformand i Nordiske Mediatorer, rådsmedlem i Rådet for International Konfliktløsning og panelmedlem i LIVIAfonden, der indstiller konfliktløsere til LIVIAprisen.

Kjell Ribert

Cand.mag. Kjell Ribert

Konfliktmægler /proceskonsulent / underviser

Kjell Ribert er proceskonsulent og konfliktmægler i erhvervslivet, fagforeninger, skole- og sundhedsvæsenet og den offentlige administration. Han har stor international erfaring i konflikthåndtering fra blandt andet Sydamerika og Rusland. Ved siden af holder han kurser om konflikter, kommunikation og kulturforståelse.

Hans baggrund er adjunkt, cand.mag. i specialpædagogik fra Lærerhøjskolen og cand.mag. i socialantropologi og sociologi fra Universitetet i Oslo. Disse uddannelser er blevet suppleret med en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet.
Carl Plesner

Carl Plesner

Konfliktmægler /proceskonsulent / underviser

Carl Plesner er specialist i konflikter og ikkevoldelig kommunikation. Særligt har han international erfaring fra blandt andet Ukraine og Israel-Palæstina, hvor han har arbejdet med genoprettende praksis, der er en effektiv metode inden for konfliktområdet. Han faciliterer genoprettet praksisser med børn og voksne i forskellige situationer - lige fra stress og mistrivsel, over vold i familien til voldtægt og tortur.

Han er uddannet certificeret træner i Nonviolent Communication og har en bachelorgrad i socialvidenskab, pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitetscenter.
Skuespillere

Skuespillere bidrager med at omsætte læring til praksis på vores længerevarende kurser og personaledage og på uddannelsen til konfliktnavigatør. Nogle gange handler det om at trække på skuespillerens værktøjer til at forstå mennesker i konflikt og andre gange om at træne konfliktmægling og konflikthåndtering.Jesper Lytzhøft Christoffersen

Jeppe Lytzhøft Christoffersen

Skuespiller / underviser

Jeppe er skuespiller og en erfaren underviser og har i mange år arbejdet med at gennemføre leder- og medarbejderudvikling vha. skuespillerens værktøjer, rollespil og psykologiske teorier med særligt fokus på mellemmenneskelig interaktion. Jeppe er cand. pæd. pæd. psyk. med speciale i at anvende improvisation og situationsspil i både kropslig og kognitiv læring.