Marcussen & Company er specialister i konflikter.
Vi hjælper mennesker og organisationer med at få det bedste
ud af interaktionen mellem mennesker.Uddannelsen


Personaledage


Kurser


Foredrag


Arbejdspladsen

Konfliktmægling

Mere om konflikter

Kontakt

Om

Referencer

Nyhedsbrev


Styrk relationen.
Skab noget bedre.
Sammen!


Kontakt

+45 31 33 29 29

kontakt@marcussen-co.dk
OM

Marcussen & Company har eksisteret siden 2007. Nerven i virksomheden er konfliktmægling, konfliktens anatomi og i de menneskelige mekanismer, der driver os i konflikt.


Konfliktmæglere og konsulenter

Vores konfliktmæglere og proceskonsulenter håndterer alle typer af konflikter for organisationer og privatpersoner - lige fra medarbejderkonflikter og erhvervssager, til nabokonflikter og familiestridigheder og videre til drab, vold, røveri.

Vi mægler i hele landet og er flydende til dansk, norsk, engelsk, tysk og spansk. Vores konfliktmæglere er trænet i at arbejde med tolke på sprog som arabisk, tyrkisk og swahili samt med døvetolke.Mie Marcussen

Cand.merc.jur. Mie Marcussen

Konfliktmægler / forfatter / foredragsholder / underviser

Mie Marcussen er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Siden 2001 har hun mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for organisationer og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter.

Erfaringerne med konflikter trækker hun på, når hun holder foredrag og underviser i konflikthåndtering og forhandling i organisationer. Hun har også etableret uddannelsen til konfliktnavigatør, der specialiserer ledere og medarbejdere i at forebygge og håndtere konflikter.

Mie Marcussen er cand.merc.jur. med speciale i personalejura og arbejdssociologi og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. I 2014 udkom bogen "Mellem Os - ABC til konflikt" fra Frydenlund, som hun er medforfatter til.

Af tillidshverv er Mie Marcussen næstformand i Nordiske Mediatorer, rådsmedlem i Rådet for International Konfliktløsning og panelmedlem i LIVIAfonden, der indstiller konfliktløsere til LIVIAprisen.

Lotte Boas

Cand.polit. Lotte Boas

Konfliktmægler/ledelses- og organisationskonsulent/underviser

Lotte Boas har blik for relationen mellem mennesker og de strukturer, de er præget af, hvad enten hun mægler, underviser eller er sparringspartner for ledere. Som tidligere leder af mange medarbejdere i DR har hun oplevet de fleste ledelsesudfordringer på egen krop.

Af uddannelse er Lotte Boas cand.polit. og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Hun kombinerer sin viden om det menneskelige samspil med sin viden om organisationers opbygning og økonomiske strukturer.
Kjell Ribert

Cand.mag. Kjell Ribert

Konfliktmægler /proceskonsulent / underviser

Kjell Ribert er proceskonsulent og konfliktmægler i erhvervslivet, fagforeninger, skole- og sundhedsvæsenet og den offentlige administration. Han har stor international erfaring i konflikthåndtering fra blandt andet Sydamerika og Rusland. Ved siden af holder han kurser om konflikter, kommunikation og kulturforståelse.

Hans baggrund er adjunkt, cand.mag. i specialpædagogik fra Lærerhøjskolen og cand.mag. i socialantropologi og sociologi fra Universitetet i Oslo. Disse uddannelser er blevet suppleret med en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet.
Carl Plesner

Carl Plesner

Konfliktmægler /proceskonsulent / underviser

Carl Plesner er specialist i konflikter og ikkevoldelig kommunikation. Særligt har han international erfaring fra blandt andet Ukraine og Israel-Palæstina, hvor han har arbejdet med genoprettende praksis, der er en effektiv metode inden for konfliktområdet. Han faciliterer genoprettet praksisser med børn og voksne i forskellige situationer - lige fra stress og mistrivsel, over vold i familien til voldtægt og tortur.

Han er uddannet certificeret træner i Nonviolent Communication og har en bachelorgrad i socialvidenskab, pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitetscenter.

Koordinator

Anja Gredal

Cand.comm. Anja Gredal

Uddannelseskoordinator / kommunikationsmedarbejder

Anja Gredal er tovholder på kurser, faglige arrangementer og uddannelsen til konfliktnavigatør. Hun evaluerer konfliktmægling og andre tiltag og formidler viden om konflikter i nyhedsbreve, videoer og artikler.

I 2005 blev Anja Gredal uddannet cand.comm. med sidefag i psykologi fra Roskilde Universitetscenter. Inden hun mødte Mie Marcussen til et foredrag og blev ansat i Marcussen & Company, var hun projektleder og projektkoordinator i den offentlige sektor.


Skuespillere

Skuespillere bidrager med at omsætte læring til praksis på vores længerevarende kurser og personaledage og på uddannelsen til konfliktnavigatør. Nogle gange handler det om at trække på skuespillerens værktøjer til at forstå mennesker i konflikt og andre gange om at træne konfliktmægling og konflikthåndtering.Lai Yde

Lai Yde

Skuespiller / underviser

Lai Yde er specialist i konflikt og kropssprog, skuepillerværktøjer og rollespil. Han er uddannet skuespiller fra Statens Teater Skole og kunstnerisk erhvervskonsulent fra Moving Art and Business. Samtidig er han certificeret i personlighedsmodellen DISC og uddannet i tolkningssystemet Enneagrammet.
Jesper Lytzhøft Christoffersen

Jeppe Lytzhøft Christoffersen

Skuespiller / underviser

Jeppe Lytzhøft spidskompetence er læring gennem rollespil og forumteater, hvor han både kan agere "sur chef" og "forsigtig medarbejder". Han er cand.pæd.pæd.psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet og autodidakt skuespiller.
Anna Fabricious

Anna Fabricius

Skuespiller / underviser

Anna Fabricius træner både ledere og medarbejdere i den svære samtale. De kan handle om alt lige fra opsigelse af en medarbejder til livstruende sygdom hos en patient. Anna Fabricius er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole, som hun har suppleret med kurser på Skt. Petersburg State Theatre Arts Academy i Rusland. Når hun ikke underviser, spiller og producerer hun teater og film.